dilluns, 11 de febrer de 2008

Primeres Jornades Estatals contra la LAT/MAT a Madrid


Valldigna en xarxa-seguiment de premsa

El FUCAT, ha confimat la presència d'una comissió en aquestes jornades, el proper dissabte 16 de febrer als Salons de la Casa de Valladolid a Madrid.


El pròxim dia 16 de febrer dissabte ha estat convocada una jornada de treball a Madrid per a totes les associacions i plataformes que en aquests moments lluiten contra les línies d'alta tensió a l'Estat Espanyol. Es pretén consensuar un manifest que es farà arribar als partits polítics i als mitjans de comunicació sobre la nostra problemàtica per aquests projectes.

En el transcurs del matí d'aquest dia, hi haurà una roda de premsa perquè els mitjans interessats puguen conèixer tant el manifest com les conclusions a les quals podem arribar de cara a les pròximes eleccions generals. En un comunicat que es passarà en el transcurs de la setmana es comunicarà l'hora d'aquesta roda de premsa.